February 6, 2023 à 11:00 AM

Tải phần mềm Microsoft Office 365 Full Free 100%

Bộ microsoft office 365 là bản online, được tích trữ trên máy chủ sở hữu bản lắp đặt lâu nay của ứng dụng microsoft office. Giải pháp online này bằng những đăng kí và gồm office , exchange trực tuyến, sharepoint lên mạng, lync trực tuyến và microsoft office web apps.
Thế mạnh của bộ microsoft office 365 là giải pháp cụm mây được đưa bởi microsoft và do vậy, xóa bỏ những tác vụ chăm sóc 4 của doanh nghiệp, ví dụ như vá lỗi và tiền bạc tương trợ hạ tầng. đối với khách hàng cuối, ưu thế là có thể truy cập các giải pháp office 365 bằng bất cứ máy móc nào ở bất cứ nơi nào có mạng.

Quản lý viên tổ chức IT truy cập bộ microsoft office 365 từ cổng thông tin dựa theo web để xây dựng tài khoản khách hàng mới, khống chế quyền truy cập vào các chức năng và xem tình trạng của toàn bộ các giải pháp và dụng cụ tải office 365.


Các chức năng của office 365 rất không giống nhau phụ thuộc vào gói giấy phép. Microsoft đã xây dựng các gói đăng kí cho khách hàng các thành viên trong nhà, tổ chức và nhiều điều ở giữa. Bên dưới là vài ba chức năng nổi tiếng hơn của office 365 :

Bộ office ( word, excel, powerpoint, outlook, onenote, publisher, skype for business, access )

Trò chuyện online ( thư điện tử, lịch, công việc được giao )
Sharepoint lên mạng ( cổng web để làm việc cùng )
Yammer ( twitter công ty )
Onedrive for business ( dự trữ tệp trên cụm mây )
Người lập chiến lược ( kiểm soát quy mô đầu tư )
Power bi ( buôn bán khôn ngoan )
Delve ( khai phá hồ sơ cộng đồng )
Video ( một thư viện video riêng )
Sway ( một dụng cụ để tạo kể lại, diễn thuyết và bản tin )

Comments